Ang HomeSupply.net ay nagsisikap na magbigay ng edukasyon sa mga kliyente, pamilya, at tagapag-alaga. Ang edukasyon ay ibinibigay batay sa mga serbisyong ibinigay, mga natukoy na pangangailangan at kakayahan ng kliyente, at pagsunod sa naaangkop na mga batas at regulasyon. Maaaring isama ng edukasyon ang plano ng pangangalaga, pangunahing kasanayan sa kalusugan at kaligtasan, ligtas at epektibong paggamit ng kagamitang medikal at / o mga gamit, pangunahing kaligtasan sa tahanan, kontrol at pag-iwas sa impeksyon, at kung paano ipagbigay-alam sa kumpanya ng mga problema, alalahanin, at reklamo.

Kapag ang kagamitan ay ipinadala ng mga materyales sa pang-edukasyon ay karaniwang ibinibigay ng tagagawa at kasama sa mga kahon kung saan ipinapadala nila ang kagamitan. Ang nasabing materyal ay maaaring magsama ng Warranty, Mga Tagubilin sa Assembly kung mayroon man, Mga Tagubiling Operating, atbp Bilang karagdagan, magagamit ang mga sumusunod na materyales para sa pag-download, pag-fax, pag-mail, o pag-email upang matulungan ang kliyente sa ligtas na paggamit ng kanilang kagamitan.

I-download ang mga pang-edukasyon na materyales para sa pagsusuri