Ano ang isang Customer sa Kalusugan

Ang isang Customer sa Kalusugan ay isang Customer na nakumpleto ang isang application sa HomeSupply.Net at tumatanggap ng mga item na makakatulong sa pagsusulong o magbigay ng Kalusugan at kabutihan para sa customer. Maaari kang bumili para sa iyong sarili, o sa iba pa bilang isang Customer sa Kalusugan.

Ano ang isang Health Customer Account

Masaya kaming nag-aalok ng isang programa para sa higit na matitipid. Ang account ay libre at walang mga obligasyon. Ang account ay WALANG Gastos at WALANG OBLIGASYON. Ang Account sa Health Customer nabawasan ang presyo! Sa karamihan ng mga item isang diskwento na 5% ay awtomatikong inilalapat sa pag-login sa Account sa Health Customer. Ang ilang mga pagbubukod ay nalalapat, tulad ng mga item na ipinagbibili o mayroon nang nabawasan na presyo. Gamitin ang Account sa Health Customer upang mag-login at subaybayan ang iyong mga order.

Mga Item Para lamang sa Mga Customer sa Kalusugan

Ang ilang mga item ay magagamit lamang sa Mga Customer sa Kalusugan. Ang mga item ay maaaring mabili sa telepono kung kailangan mo kaagad. Maaari din nating bilisan ang kahilingan para sa isang Health Customer Account kung kinakailangan. Mangyaring tingnan ang Nasa ibaba para sa mga item na Health Customer Lamang. Kung nais mong maging isang Customer sa Kalusugan, i-click ang mga salita HEALTH CUSTOMER ACCOUNT upang ipadala sa iyong aplikasyon.