គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជននេះបង្ហាញពីការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនសម្រាប់គេហទំព័រស។ ស។ ភ។ ភ។ ភ។ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជននេះអនុវត្តតែចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយគេហទំព័រនេះ។ វានឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីចំណុចខាងក្រោម៖ ១) តើព័ត៌មានដែលអាចសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រមូលពីអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រ ២) របៀបដែលវាត្រូវបានប្រើនិងអ្នកដែលអាចចែករំលែកបានជាមួយ។ ៣) តើមានជម្រើសអ្វីខ្លះដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ទិន្នន័យ, ៤) នីតិវិធីសុវត្ថិភាពក្នុងការការពារព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកនិង ៥) តើអ្នកអាចកែតម្រូវភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព័ត៌មានដោយរបៀបណា។

យើងគឺជាម្ចាស់តែមួយគត់នៃព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ យើងអាចទទួលបាន / ប្រមូលព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈអ៊ីមែលឬទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ពីអ្នក។ យើងនឹងមិនលក់ឬជួលព័ត៌មាននេះទៅនរណាម្នាក់ឡើយ។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្នកទាក់ទងនឹងហេតុផលដែលអ្នកទាក់ទងមកយើង។ យើងនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីណាមួយក្រៅពីអង្គការរបស់យើងទេក្រៅពីចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ដើម្បីដឹកជញ្ជូនការបញ្ជាទិញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនស្នើសុំយើងទេយើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនាពេលអនាគតដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីពិសេសផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីឬការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតពីយើងនៅពេលណាមួយដោយទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល help@homesupply.net ឬដោយទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ ៩០៣-៧៩៦-១៨៧៧ ។

ដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះជាមុនសិន។ ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះអ្នកប្រើត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ (ដូចជាឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល) ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងអ្នកអំពីផលិតផល / សេវាកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលអ្នកបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍។ តាមជម្រើសរបស់អ្នកអ្នកក៏អាចផ្តល់នូវព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ (ដូចជាភេទឬអាយុ) អំពីខ្លួនអ្នកប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានទាមទារទេ។

យើងស្នើសុំព័ត៌មានពីអ្នកនៅលើទម្រង់បញ្ជាទិញរបស់យើង។ ដើម្បីទិញពីយើងអ្នកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជាឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន) និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ (ដូចជាលេខកាតឥណទានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់) ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងចេញវិក្កយបត្រនិងដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាក្នុងដំណើរការបញ្ជាទិញយើងនឹងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីទាក់ទងអ្នក។

យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានរសើបតាមរយៈគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារទាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងនៅក្រៅអ៊ីនធឺណិត។ កន្លែងណាដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានរសើប (ដូចជាទិន្នន័យកាតឥណទាន) ព័ត៌មាននោះត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបហើយបញ្ជូនមកយើងដោយសុវត្ថិភាព។ អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់វាដោយរកមើលរូបសញ្ញាចាក់សោបិទនៅលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកឬស្វែងរក“ https” នៅដើមអាសយដ្ឋាននៃគេហទំព័រ។ ខណៈពេលដែលយើងប្រើការអ៊ិនគ្រីបដើម្បីការពារព័ត៌មានរសើបតាមអ៊ីនធឺណិតយើងក៏ការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅក្រៅអ៊ីនធឺណិតដែរ។ មានតែនិយោជិកដែលត្រូវការព័ត៌មានដើម្បីអនុវត្តការងារជាក់លាក់មួយ (ឧទាហរណ៍វិក័យប័ត្រឬសេវាកម្មអតិថិជន) ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ កុំព្យូទ័រ / ម៉ាស៊ីនមេដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានត្រូវរក្សាទុកក្នុងបរិយាកាសមានសុវត្ថិភាព។

គេហទំព័រ HomeSupply.net មិនអាចធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផលិតផលលេខកូដអេជស៊ីអេសអេសព័ត៌មានតម្លៃលក់រាយនិងព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឱ្យទូទាត់ការធានារ៉ាប់រងដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាមទារឬបំណុលដែលអាចបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផលិតផលមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញ។ , លេខកូដអេជស៊ីភីអេស, ព័ត៌មានតម្លៃលក់រាយនិងព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឱ្យទូទាត់ការធានារ៉ាប់រង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅពេលណាមួយដោយប្រកាសការកែប្រែនៅលើគេហទំព័រ។ គោលការណ៍ឯកជននេះមិនមានបំណងនិងមិនមាន។ បង្កើតកិច្ចសន្យាឬសិទ្ធិស្របច្បាប់ណាមួយក្នុងនាមឬក្នុងនាមគណបក្សណាមួយ។

គេហទំព័រនេះមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ សូមមេត្តាជ្រាបថាយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារឬការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតឡើយ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងយល់ដឹងនៅពេលពួកគេចាកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើងនិងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។

គេហទំព័រនេះមិនត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំនោះទេ។ យើងមិនលក់ផលិតផលសម្រាប់ការទិញដោយកុមារទេ។ យើងលក់ផលិតផលកុមារសម្រាប់ទិញដោយមនុស្សពេញវ័យ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំអ្នកអាចប្រើគេហទំព័ររបស់យើងបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាល។

ខូឃីស៍

“ ឃុកឃី” គឺជាឯកសារទិន្នន័យដែលបានអ៊ិនគ្រីបតូច (មានឯកសារយោងទៅព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់និងរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេសុវត្ថិភាពរបស់យើង) ដែលអាចសរសេរទៅកាន់ដ្រាយវ៍រឹងរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ HomeSupply.net ប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍ទិញទំនិញរបស់អ្នកជាមួយយើង។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬកង្វល់អំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឬវិធីដែលគេហទំព័រនេះប្រមូលឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអ្នកអាចទាក់ទងមន្រ្តីឯកជនឈ្មោះអេលហ៊ីលតាមរយៈអ៊ីម៉ែល help@homesupply.net ឬដោយទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ ៩០៣-៧៩៦-១៨៧៧ ។